Khả năng bám đường: hệ thống treo đem lại cảm giác tuyệt vời

Thoải mái, năng động và trực diện.