Thiết kế - Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Mercedes-Benz

Vẻ cuốn hút trong thiết kế là không thể cưỡng lại.