Hình nền

Bấm vào hình ảnh bất kỳ để xem với tỷ lệ phóng lớn. Để lưu lại hình ảnh bạn chọn làm hình nền, vui lòng chọn độ phân giải phù hợp.

Để xem được thông tin hiển thị của xe SLK trong các định dạng phim, hình ảnh tĩnh và hình ảnh động, vui lòng tải về chương tình Adobe Flash Player từ trang web của Adobe và làm theo các hướng dẫn cài đặt.