The SLK from Mercedes-Benz

Chỉ mất 0,1 giây để đi từ 0 đến phấn khích