Mâm hợp kim

Thiết bị tiêu chuẩn

Mâm hợp kim thiết kế 7 cánh

Bánh trước: 7 J x 16", kích cỡ lốp xe 205/55 R 16
Bánh sau: 7 J x 16", kích cỡ lốp xe 205/55 R 16

Hình ảnh trên trang web này được sử dụng để minh họa. Một số chi tiết có thể khác với thực tế.