Phụ kiện chính hãng

SLK thể hiện phong cách thể thao nhưng cũng cho thấy tính thực tế của nó. Với các phụ kiện chính hãng Mercedes- Ben, bạn có thể sáng tạo nhiều hơn nữa cho chiếc SLK của bạn. Ví dụ, tấm chặn gió lùa ba mảnh bằng Perspex trong suốt. Phụ kiện thực tế này giúp giảm bớt những sự vận động khí tới vùng cổ. Bạn cũng có thể lựa chọn những chi tiết khác như tấm cản phía trước kiểu thể thao, hay mâm xe thiết kế theo incenio, nhằm tăng cường tính khí động học của SLK hơn nữa.

Các phụ kiện liệt kê có sẵn ngay khi yêu cầu và cũng được cung cấp ngay tại xưởng. Các lọai phụ kiện chính hãng cũng bao gồm nhiều thứ hữu dụng hơn. Thông tin chi tiết được có thể tìm thấy trong cataloge phụ kiện, hoặc yêu cầu chúng tôi tư vấn cho bạn.