Hệ thống đa phương tiện

Hệ thống nghe nhìn

Audio 20 CD

Hệ thống nghe nhìn tiêu chuẩn được lắm đặt trên từng ghế.

  • Hệ thống âm thanh 6 CD, có thể chơi nhạc MP3
  • Điều khiển bằng các nút chức năng
  • Cổng kết nối Bluetooth®