Images

Nhấp vào ảnh thu nhỏ bất kỳ của SLC để xem ở cửa sổ phóng to. Để lưu ảnh đã chọn làm hình nền, vào menu thả xuống và nhấp vào độ phân giải màn hình yêu thích.

Bạn cần phải có trình cắm Flash mới nhất để thưởng thức toàn bộ ảnh và phim về SLC. Vui lòng tải về Adobe Flash Player từ trang web của Adobe. Nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn cài đặt