Hệ thống điều khiển chế độ lái DYNAMIC SELECT

Kính đổi màu MAGIC SKY CONTROL

Mercedes-AMG SLC 43

Không gian mở

Dòng thiết kế và trang bị AMG Line và gói trang bị AMG Night