Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz.

Hướng tới lái xe không tai nạn.