“Mui trần” - Mang lại cảm giác tuyệt vời.

Một dòng xe thể thao huyền thoại: SL thế hệ mới.