Hệ thống Lái Thông minh Mercedes-Benz.

Trên con đường hướng tới khả năng lái xe không tai nạn.