Hộp số - biến sức mạnh động cơ thành văn hoá lái xe.

Được thiết kế để mang lại sự tiện nghi.

S-Class

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe