Hộp số - biến sức mạnh động cơ thành văn hoá lái xe.

Được thiết kế để mang lại sự tiện nghi.