Khung xe - tự cân bằng.

Khung xe mới với HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÂN XE CHỦ ĐỘNG MAGIC BODY CONTROL được mong đợi.

S-Class

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe