Hệ thống đa phương tiện - trải nghiệm tương lai.

Mercedes-Benz Connect – khai thác những tiện nghi thiết yếu

Giải trí định vị.

S-Class

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe