Tiện nghi nội thất - công nghệ cao cho những người lái tinh tế.

Dòng saloon với khả năng giảm tốc tốt nhất.

[1] Dự kiến có mặt từ quý IV năm 2017