Hệ thống Chiếu sáng Thông minh (ILS) gắn pha lê Swarovski

Màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió và bảng cảm ứng

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC

S-Class Coupé

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe