Hệ thống đa phương tiện - Trải nghiệm xu hướng tương lai

Chức năng Navitainment - cho tính năng giải trí tuyệt vời và khả năng định vị chính xác.