Hộp truyền động – mức phản hồi nhẹ nhàng mà sang trọng.

Cấp số phù hợp mọi lúc.