Hộp truyền động – mức phản hồi nhẹ nhàng mà sang trọng.

Cấp số phù hợp mọi lúc.

S-Class Cabriolet

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe