Hiệu năng thuần túy - Được chế tác bởi các tay đua

Xuất hiện để làm bạn ngỡ ngàng