Thiết kế phần đầu trước ấn tượng

Hệ thống điều khiển tiện nghi ENERGIZING Comfort Control [1]

Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz

Trụ sở truyền thông

Cảm giác rộng rãi khó tả

[1] Dự kiến ​​có sẵn từ quý IV năm 2017