Thiết kế phần đầu trước ấn tượng

Hệ thống điều khiển tiện nghi ENERGIZING Comfort Control [1]

Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz

Trụ sở truyền thông

Cảm giác rộng rãi khó tả

[1] Dự kiến ​​có sẵn từ quý IV năm 2017

Mercedes-Maybach

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe

Cấu hình xe