Hộp số - ưu tiên cho phong cách vận hành êm ái.

Dành cho những người chú trọng hiệu suất tối đa và sự hoàn mỹ.