Hệ thống dẫn động 4 bánh - độ bám đường tối đa trong mọi điều kiện lái xe

Độ bám đường không hạn chế dành cho bạn và những người bạn đồng hành.