Thiết kế - biểu hiện của đẳng cấp độc nhất.

Cá tính độc đáo chính là điều làm nên sự khác biệt của chiếc xe này.