Hệ thống giảm xóc thích ứng ADS PLUS

Hộp số 9G-TRONIC

Hệ thống điều khiển chế dộ lái DYNAMIC SELECT