Các kích thước của xe Mercedes-Benz GLS mới.

GLS

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe