Dẫn động 4 bánh – Tăng tốc tới mục tiêu.

Sẽ không có chỗ cho sự đầu hàng.