Mercedes connect me. Thế giới của bạn luôn được chào đón.

Kết nối tốt nhất không phải lúc nào cũng là một lối đi.

GLS

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe