Hệ thống treo -Xứng tầm người lái

Duy trì đẳng cấp vượt trội, ngay cả khi người khác nao núng.