Dẫn động bốn bánh – Khả năng của xe: Sự quyết đoán

Kiểm soát hoàn toàn trên mọi địa hình