Dòng trang bị: Từ thanh lịch đến phiêu lưu

Thiết kế: Lộng lẫy đầy cá tính.

Khoang hành lý: Chứa đựng tất cả từ những cuộc mua sắm đến những chuyến phiêu lưu.

9G-TRONIC: Năng động ở một thứ hạng mới.

Dòng trang bị: Phong cách dành cho mọi chuyến đường.

DYNAMIC SELECT: Thay đổi đặc tính bằng một nút chạm.

Gói Off-Road Engineering: Dành cho những chuyến phiêu lưu.