Hệ thống treo - vượt trội. Ở mọi địa hình.

Đem đến cảm giác thoải mái nhất cho từng chuyến đi.