Hệ thống dẫn động toàn phần - khả năng bám đường cực tốt

Luôn luôn sẵn sàng