Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz.

Hướng tới mục tiêu lái xe an toàn tuyệt đối.