Hệ thống dẫn động bốn bánh - Tiến về phía trước với uy lực trầm lặng.

4MATIC. Trải nghiệm lái theo từng nhịp đập con tim.