Thiết kế - Màn kết hợp vô song giữa SUV và coupé

Sức mạnh cá tính được hình thành.