Môi trường. Bứt tốc đến tương lai.

Các khái niệm tương thích môi trường

Các giải pháp BlueEFFICIENCY

Công nghệ hiệu suất trên chiếc GLA.

Chứng chỉ môi trường

[1] Những chỉ số về lượng tiêu thụ nhiên liệu và khí thải CO2 có được theo các phương pháp đo lường quy định (Quy định [EC] 715/2007 theo phiên bản đang lưu hành). Những chỉ số này không dựa trên một chiếc xe cụ thể và không cấu thành một phần của lời chào mua sản phẩm; những chỉ số này được đưa ra với mục đích duy nhất là so sánh những mẫu xe khác nhau.