Thiết kế ngoại thất

Khả năng off-road

Gói đặc biệt designo

G 63 AMG