An toàn- sự chọn lựa hàng đầu của chúng tôi

Khái niệm về an toàn

Lái an toàn

Trong khi xảy ra tai nạn

Sau khi tai nạn

Để giảm hậu quả do tai nạn và hỗ trợ hiệu quả công việc của các dịch vụ cứu hộ, một số biện pháp khác nhau được khởi xướng. Tùy thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn:

  • Bảo vệ tối đa có thể: Động cơ có thể được tắt và các nhiên liệu cung cấp có thể được cắt bỏ tự động.
  • Ánh sáng cảnh báo bắt mắt: Các đèn báo nguy hiểm tự động có thể kích hoạt để giảm nguy cơ tai nạn do hậu quả và giúp xác định vị trí các tai nạn xe.
  • Khả năng cứu hộ tối ưu: Các cơ chế khóa cửa có thể được tự động nhả khóa.

[1] Requirement: an active Internet connection.