Hệ thống treo - Lời giải cho mọi thách thức

Lực kéo lớn hơn và thoải mái hơn – lò xo nhúng và tính giảm sốc