Hộp số - đưa công suất lên nền văn hóa lái xe cao hơn.

Vận hành hộp số thủ công hoặc tự động.

E-Class Saloon

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe