Images

Nhấn vào hình nhỏ của CLS thế hệ mới để thấy một hình phóng lớn. Để lưu hình ảnh được chọn làm hình nền, bạn hãy vào menu drop down và bấm vào phân giải màn hình ưa thích.

Bạn sẽ cần Flash mới nhất để xem hình ảnh của Mercedes-Benz GLA một cách đầy đủ. Bạn có thể tải Adobe Flash Player từ trang web của Adobe. Nhấn vào liên kết và làm theo hướng dẫn cài đặt được cung cấp.