Truyền động – mô-men truyền cảm hứng sau tay lái.

Mô-men cao và hiệu suất công nghệ cao.