Hệ thống treo – cảm nhận hành trình.

Biến mỗi hành trình thành trải nghiệm xe thuần khiết.