Hộp số - ứng dụng lý tưởng về công suất.

Quyết định nhịp điệu cho riêng mình.