Hệ thống treo - cảm nhận hành trình.

Bắt đầu cuộc rượt đuổi.