Dẫn động 4 bánh - phân phối lực tối ưu.

Bạn sẽ không bao giờ mất tiếp xúc với mặt đường.