Hệ thống treo – cảm xúc chỉ với một nút chạm.

Công nghệ siêu hiện đại đem đến trải nghiệm lái riêng biệt.

CLA

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe