Thiết kế – cá tính hấp dẫn hơn cả.

Một chiếc Mercedes biết rõ vẻ đẹp không gì sánh bằng của nó.