Images

Nhấp vào bất kỳ của hình thu nhỏ C-Class để xem một hình phóng lớn. Để lưu hình ảnh được chọn làm hình nền, bạn hãy vào menu drop-down và bấm vào phân giải màn hình ưa thích.

Bạn sẽ cần Flash mới nhất để xem đầy đủ các hình ảnh và phim của Mercedes-Benz C-Class mới hiển thị ở đây. Bạn có thể tải Adobe Flash Player từ trang web của Adobe. Nhấn vào liên kết và làm theo hướng dẫn cài đặt được cung cấp.